Contact

Stichting GJ vs MS
Deventer – Nederland
T +31 6 83 23 48 29
KvK 71645187
RSIN 858794846E info@gjvsms.nl
IBAN NL96RABO0330432222

Het bestuur
Voorzitter: Kristel Willems-Visscher
Secretaris: Koos Visscher
Penningmeester: Paul Klopper

Stichting GJ vs MS
Artikel 2: De stichting heeft ten doel: het bereiken van een zo optimaal mogelijke behandeling van de multiple scleroseaandoening van Gerrit Jan Willems te Deventer, in het bijzonder door middel van de nieuwste methoden en medicaties, toegelaten of niet toegelaten door autoriteiten. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door fondsenwerving, crowdfunding en andere inzamelingen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3 lid 5: de bestuurder(s) ontvangt/ontvangen geen beloning voor zijn/hun werkzaamheden. Zij/hij hebben/heeft wel recht op vergoeding van de door hen/hem in de uitoefening van hun/zijn functie gemaakte kosten.

Artikel 12: Mocht Gerrit Jan onverhoopt niet meer in aanmerking komen voor de behandeling in Mexico, of mocht er na de behandeling geld over zijn, dan komt het geld, zoals beschreven in de statuten, ten goede aan een ander algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een zelfde of soortgelijk doel als stichting of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft als stichting.

Notariaat Salland – Roelofs Olst, 26 april 2018